Συρόμενα Μοτέρ

Τύπος Μοτέρ Περιγραφή
Elixo 500 24V standard pack

Μηχανισμός συρόμενης αυλόπορτας βάρους φύλλου 500kg

(1 motor + 2 keygo4 + antenna + control box)

Elixo 1300 230V standard pack

Μηχανισμός συρόμενης αυλόπορτας βάρους φύλλου 1300kg

(1 motor + 2 keygo4 + antenna + control box)

  Backup battery for Elixo 500 24V

Μπαταρία τροφοδοσίας για μοτέρ Elixo 500 24V

Εξαρτήματα τοποθέτησης
Ράγα 1 μέτρου με ατσάλινη ενίσχυση και άνω στήριξη
Ράγα 1 μέτρου με ατσάλινη ενίσχυση και κάτω στήριξη
Μεταλλική ράγα 1 μέτρου
Εξαρτήματα ασφαλείας
Buzzer Alarm

Σειρήνα συναγερμού για μοτέρ τύπου DEXXO PRO

  Mechanical Lock

Σύστημα κλειδώματος για μοτέρ τύπου DEXXO PRO

  Backup Battery

Μπαταρία τροφοδοσίας για μοτέρ AXOVIA & DEXXO