Ανοιγόμενα Μοτέρ

Τύπος Μοτέρ Περιγραφή
Ixengo S 230 standard pack

Μηχανισμός ανοιγόμενης αυλόπορτας βάρους φύλλου 200kg – Μέγιστο πλάτος φύλλου 1,8m

(2 motor + 2 keygo 4 + antenna + control box)

Ixengo L 230 standard pack

Μηχανισμός ανοιγόμενης αυλόπορτας βάρους φύλλου 400kg – Μέγιστο πλάτος φύλλου 4,0m

(2 motor + 2 keygo 4 + antenna + control box)

Axovia Multi Pro standard arm

Μηχανισμός ανοιγόμενης αυλόπορτας βάρους φύλλου 300kg – Μέγιστο πλάτος φύλου 2,5m

(2 motor + 2 keyitis2 + control box)

Axovia 220A NS standard pack

Μηχανισμός ανοιγόμενης αυλόπορτας βάρους φύλλου 200kg – Μέγιστο πλάτος φύλλου 2m

(2 motor + 2 keygo4 + control box)

Axovia 180B

Υποδαπέδιος μηχανισμός ανοιγόμενης αυλόπορτας βάρους φύλλου 200kg – Μέγιστο πλάτος φύλλου 1.8m

(2 motor + 2 keygo4 + AX24 + ground plate + electric lock + antenna)

Εξαρτήματα ελέγχου
FX 230 NS Control Box

Πίνακας ελέγχου για μοτέρ τύπου Ixengo

Εξαρτήματα ασφάλειας και τοποθέτησης
Ηλεκτρική κλειδαριά 24V
Επιδαπέδια βάση για ηλεκτρική κλειδαριά
Μπαταρία τροφοδοσίας για μοτέρ IXENGO 24V
Βάση μεταβλητού μήκους για μοτέρ IXENGO S
Εξαρτήματα πρόσθετης ασφάλειας
AX 230 NS Control Box

Πίνακας ελέγχου για μοτέρ τύπου Axovia

Backup Battery

Μπαταρία τροφοδοσίας για μοτέρ τύπου Axovia & Dexxo